Facebook Adresimiz

Takip Twitter
Twitter
Businsess
 hiyar domates

Sera Isıtma Sistemleri

 doğalgaz motorin yakıtlı kazan sistemleri

SERA ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMİ (Akıllı Seralar)

Seralarda iklim kontrolü;  maliyetlerde azalış, ürün kalitesi ve miktarında artış sağlayarak işletmeye kazanç sağlar.

Sera otomasyon sistemleri iklim faktörlerinin kontrol altına alınması yanı sıra üretimin kontrolü açısından da kolaylık sağlar. 

Çiftçilerimiz, yeteri kadar ısıtılmış ve soğutulmuş seradan elde edilecek tonaj ve kalite farkıyla daha fazla kazanç elde edebileceklerinin farkında değiller.

Yıllardır seracılık sektöründe yeterli ısıtma ve soğutma yapılamamış, ısıtma ve soğutma yapılmadığı için iklim kontrolün gerekliliği tam olarak kavranamamıştır.

Durum böyle olunca da ürün veriminin ısıtma ve soğutma ile arttırılabileceğine inanmaları neredeyse imkansız olmuştur.

Modern ısıtma ve soğutma sistemlerinin küçük aile seralarında kurulması maliyet açısından çok yüksek kurulum maliyeti getireceğinden az talep olmaktadır.

Büyük işletmelerde kurulum ve işletme maliyetleri yıl içerisinde edilen masrafları karşılayıp kazanımları artırmaktadır. 

Seracılığın amacı; üretilen bitkilere asgari 15 C civarında sıcaklık sağlayarak sezon dışında turfanda mahsul üretmek ve bu ürünleri de değer fiyattan satarak karlı bir üretim yapmaktır. 

Kışın bu sıcaklığı sağlayabilmek için öncelikle kapalı ışık alan bir ortam sağlanması gerekmektedir.

 sera ısıtma iç tesisat

Isıtma Giderleri

Seracılıkta en önemli gider ısıtma gideridir. 10.000 m2 seranın ekim ayından nisan ayına kadar 7 ay süreyle 18°C de tutulması için yapılacak ısıtmalarda; Nahcivan’da 90,000m3,Antalya’da 26.000m3, Ankara'da 86.000m3, Bakü’de 48,000m3 Doğalgaz gerekir. Doğalgazın yanında ısıtmada kullanılabilecek yakıt türleri mevcuttur.

Yakıt Tipleri

Kömür
Antalya koşullarında uygun fiyatlı kömür ile ısıtma karlı olabilmekle beraber seranın genelde en büyük gider kalemini oluşturur. Ancak işletme, Antalya; dan kuzeye gittikçe kömür ile ısıtma da karlı olmaktan çıkmaktadır. Ankara koşullarında kömür ile ısıtma da işletmeyi zarar ettirecektir.

Jeotermal
Jeotermal kaynakları kullanarak ısıtma, tüm olasılıklar içerisinde hem en karlı üretimi yapmayı sağlayan, hem de en temiz ısıtma şeklidir.

Türkiye’deki yaygın uygulama:

Özellikle güney bölgelerde seracılık yaparken ısıtma denildiğinde anlaşılan; sera içinde birkaç odun sobası yakarak soğuğu kırmak şeklinde olmaktadır.

Ancak bu çok sakıncalı, hatalı ve aslında astarı yüzünden pahalıya gelen bir uygulamadır. Bu uygulamanın sakıncalarını kısaca saymak gerekirse:

Çiçeklerin döllenme oranı düşer. Hatta bazı hallerde doğal döllenme (arı kullanılsa bile) hiçbir şekilde gerçekleşmez. Bu durumda üretici hormon kullanmak zorunda kalabilir. Ancak sıcaklık yeterli değilse hormon bile döllenmeyi sağlamayabilir.

Bir şekilde döllenme gerçekleşse bile ürün tatsız tuzsuz olur. Bitki, meyvesini gereği gibi besleyemez. Bazı besin maddelerini meyveye ulaştıramaz. Toprak veya ortam ile verilen besin maddeleri düşük sıcaklıklarda bitki tarafından gereği gibi alınamaz.

Bitki sürekli ısı değişimine maruz kaldığı ve ihtiyacının altında ısınabildiği için hastalık ve zararlılara dayanıklılığı zayıf olur. Bu durumda üretici sürekli ilaçlama yapmak zorunda kalır. Bu durum üreticiyi ekonomik açıdan zorladığı gibi üründe kalıntı problemi çıkma ihtimalini de arttırır.

Tabiidir ki bu, ekonomik analizi iyi yapılması gereken bir konudur. Soğuk mevsimlerde, özellikle jeotermal gibi elverişli enerji kaynağı olmayan tesisler için + 2 C fazla ısıtma büyük bir mali yüktür.

Sonuç:
Ülkenizde yoğun olarak yetiştirilen domates, patlıcan, biber, kabak ve salatalık gibi sera bitkilerinin daha sağlıklı, daha tonajlı, daha lezzetli olmaları için gerekli Isı 15-19 Derece aralığındadır ancak sera içi sıcaklığının 8-10 Derece arasında tutulması da yeterlidir. Bu derecenin altındaki ısılarda bitkinin gelişimi çok yavaşlar, hastalıklara dayanıksızlığı artar, daha çok ilaç gideri oluşturur. Şekil bozuklukları ve lekeler oluşur. Pazarda sadece İç piyasaya hitap eden, İhracata uygun olmayan ürün elde edilir.

Örtü altı yetiştiriciliğinde kışın düşük sıcaklıklarda seraların istenilen sıcaklıkta tutulması büyük bir problem olarak görülmektedir.
Modern seralarda ısıtılacak alan çok geniş olduğu için ısıtma işlemi de normalden daha büyük ısıtma sistemleri ile yapılmaktadır.
Seracılıkta istenilen sıcaklık bitki cinsine göre değişiklik gösterse de ortalama 15-20 C arasındadır.
Sera örtü malzemesi olarak kullanılan cam ve plastik ısı muhafaza etme konusunda zayıftır. Çok çabuk ısınır ve çok çabuk soğurlar. Dış ortam sıcaklığının 0-5 derece olduğu bir durumda istenilen sıcaklığa kadar seraları ısıtmak bizim yaptığımız otomasyonlu ısıtma tesisatı ile ekonomik olacaktır. 

Modern seralarda genellikle merkezi ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Bir kalorifer kazanı ve buna bağlı boru ağları şeklinde. Bu ısıtma sistemlerinde iki çeşit malzeme kullanılmaktadır. Bunlar polietilen ve demir borulardır. Polietilen boruların ömrü 4-6 yıl arasında değişmektedir. Sera içerisine döşenen borular hem ortamı hem de toprağı ısıtmaktadır. Polietilen yanı plastik boruların yerine demir borular da kullanılabilir.

Fotoğraflarda görüldüğü gibi sera tabanını bir ağ gibi kaplayan borular hem toprağı hem de ortamı ısıtmaktadır.
 yerden ısıtma bitki ısıtma

Sıcak suyun dolaştırılmasının yanında ısıtılan havanın yani sıcak havanın sera içerisine dağıtılması ile de ısıtma işlemi yapılabilmektedir. Ama bu uzun vadede bitki için sağlıklı bir işlem değildir.

Seraların ısıtma maliyeti bulunduğu bölgeye, örtü türüne, seranın yerleşim yönüne(doğu-batı gibi), Örtü alanının genişliğine, kullanılan yakıt türüne ve buna benzer etmenlere göre değişiklik göstermektedir.

Soğutma Giderleri

Sera soğutma giderleri genellikle güney bölgelerde Antalya, Mersin, السعودية Suudi Arabiya, العراق Irak, ایران Iran, السودان Sudan, جيبوتي Djibouti, اليمن Yemen, الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates, دُبي Dubai, الكويت Kuwait, الجزائر Algeria, تونس Tunisia, المدينة المنورة Medina, Australia, Hatay, İzmir, جالكاكيو Galkayo, بوساسو‎ Bosaso, gibi bölgelerde yapılan seralarda yüksek oranda ihtiyaç duyulan bir sistemdir.

Yapmış olduğumuz anahtar teslim projelerde tasarım ve uygulamasını yaptığımız soğutma sistemlerini müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Sistemimiz 50 derece dış sıcaklıkta sera içerisini 30 dereceye kısa bir sürede düşürmektedir.

Enerji gideri olarak 10.000 m2 sera için ortalama 10kw/h enerji tüketir. 

 dökme gaz LPC kazan

GREENHOUSE HEATING AND COOLING SYSTEMS

Climate control of a greenhouse guarantees reduction in costs and increase in quality and quantity of products, resulting in profitable income.

Greenhouse automated systems provide convenience to control climatic factors as well as control production.  

Our cultivators are not aware that they could achieve a higher income by making difference in tonnage and quality they would derive from an adequately heated or cooled greenhouse.   

No adequate cooling or heating has been achieved in greenhouse cultivation for many years, therefore necessity for climate control has not been totally comprehended because heating and cooling was inadequate.    

This being the case, cultivators are highly unlikely to believe that productivity could be increased by cooling and heating.  

Demand for modern heating and cooling systems is very low because installation of such systems in small family greenhouses would require a very high installation cost.

Installation and operating costs of large scale entities pay for the costs incurred during the year and increase gains.   


The objective of greenhouse cultivation is to ensure minimum 15 C for cultivation to produce forced crops outside the season, and to sell such crops for a fair price so that a profitable production can be achieved.  

To ensure this 15 C in winter time, first an indoor environment with light must be established. 

Costs for Heating

The substantial cost in greenhouse cultivation is the cost for heating. To heat a greenhouse of 10.000 m2 and keep it at 18°C for 7 months from October to April, the amount of natural gas required is 90.000 m3 for Nakhcevan, 26.000 m3 for Antalya, 86.000m3 for Ankara, and 48.000m3 for Baku. There are other types of fuel used for heating in addition to natural gas.

Types of Fuel

Coal
The cost for heating can be low with cost-efficient coal under conditions of Antalya, however the coal is usually the largest cost item in greenhouse cultivation. But heating with coal becomes less profitable as you go to the north direction from Antalya. Heating with coal would cause loss under conditions of Ankara.

Geothermal
Among possibilities, heating with geothermal resources is the cleanest type of heating that ensures the most profitable production.

Common practice in Turkey:

When it comes to heating of a greenhouse located in southern areas in particular, one might think a wood burning stove is supplied in the greenhouse to break the cold.

This however is very unfavorable and wrong, and in fact, it is like “the cake is not worth the candle” as the idiom says. Disadvantages of such practice can be listed as follows:

Pollination of flowers reduces significantly. Even in some cases, natural pollination (even with bees) could never be achieved. In such case, the cultivator might have to use some hormones. However, even hormones might not achieve a fertilization if the temperature is not adequate.

The crop would be tasteless and flavorless even though a fertilization is somehow achieved. The plant cannot feed its fruit adequately and reach some nutrients to the fruit. Intake of nutrients given through the soil or environment by the plant is insufficient at low temperatures.

Endurance of plants to diseases and pests is very low because the plant is constantly exposed to temperature changes and heated lower than it is required. In this case, cultivators must continuously apply pesticide. This puts a financial burden on cultivators as well as increases the risk for residue on crops

This is naturally an issue that requires a good financial analysis. In cold months, heating higher than +2 C is a large financial burden for entities that don’t have convenient energy resources like geothermal in particular.  

Results:
The temperature ranges 15 to 19 required to make your greenhouse vegetables healthier, more tonnage and more delicious such as tomatoes, eggplants, peppers, squashes, and cucumbers that are commonly cultivated in Turkey. However it should be enough to keep in-greenhouse temperature at 8 to 10 degrees. Grow of vegetables is very slow at lower temperatures; the resistance to diseases reduces, and the cost for pesticides increases. Deformations and spots occur on crops. Crops cultivated address only to the domestic market and are not suitable for exportation.

In greenhouse cultivation, it is a significant problem to keep greenhouses at desirable temperature especially at low temperatures in winter. Because the area to be heated is very large in modern greenhouses, heating is achieved with a heating system that is larger than standard heating systems. Although desired temperature varies depending on the type of vegetables in greenhouse cultivation, it ranges 15 to 20 C. Glass and plastic that are used as cover material for greenhouses are not good at maintaining the temperature. The get warm and cold very quickly. It would be very burdensome to heat a greenhouse to a required temperature where external temperature is 0-5 C. Instead, what we do is to keep the inner ambient temperature at 8-10 C for a certain period of time.  

Modern greenhouses often use a central heating system which includes a boiler and associated piping system. There are two types of materials used for heating systems. They are polyethylene and iron pipes. The useful life of polyethylene pipes varies between 4 and 6 years. Pipes laid inside the greenhouse heat both the soil and the environment. Iron pipes can also be used instead of polyethylene pipes.  

As seen in pictures, the pipes that cover the greenhouse floor as a web heat both the soil and the environment.

In addition to circulation of warm water, heating can be achieved by distributing the heated air, i.e., warm air, inside the greenhouse. Yet, this is not good for vegetables in the long term.

The heating costs of greenhouses depend on the location, type of cover, location direction of greenhouse (e.g., east to west), width of area to be covered, type of the fuel used, and similar factors.

Cooling Costs

Cooling costs increase particularly in southern regions such as Antalya, Mersin, السعودية Saudi Arabia, العراق Iraq, ایران Iran, السودان Sudan, جيبوتي Djibouti, اليمن Yemen, الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates, دُبي Dubai, الكويت Kuwait, الجزائر Algeria, تونس Tunisia, المدينة المنورة Medina, Australia, Hatay, Izmir, جالكاكيو Galkayo, بوساسو‎ Bosaso, where a cooling system is highly needed.  

We offer customers turnkey projects including cooling systems which are designed and implemented by Mayçelik.

Our system reduces the inner temperature of a greenhouse down to 30 C in a short time when the outside temperature is 50 C.

A greenhouse of 10.000 m2 consumes around 10kw/h

 ısıtma iç tesisat


انظمة التدفيئة والتبريد.

التحكم في المناخ في الدفيئات الزراعية؛ انخفاض التكاليف وزيادة مبلغ توفير نوعية المنتج والفوائد التجارية. 
نظم التشغيل الآلي للدفيئة، فضلا عن السيطرة على عوامل الإنتاج، التحكم في المناخ من حيث الملاءمة 
مزارعينا، الصوبة تسخين وتبريد كافية يمكن الحصول عليها من الفرق الحمولة ونوعية، كنت سوف تكون قادرة على الحصول على مزيد من السنوات. ، وأنهم ليسوا على علم

 قدم الدفيئة ابدأ ما يكفي في قطاع التدفئة والتبريد والتدفئة والتبريد غير محدد، الضرورة للتحكم في المناخ وقد عرف بالضبط.  
قد تم فيه وهذا هو الحال أيضا مع تدفئة وتبريد في عائد المنتج يمكن أن تزيد يكاد يكون من المستحيل نعتقد 
الحديثة التدفئة والتبريد، إقامة الأسرة الصغيرة في الدفيئة، من حيث التكلفة، تكلفة تركيب مرتفع جداً، بعض من الطلب أقل.
تكاليف التركيب والتشغيل في الشركات الكبيرة في غضون السنة، يزيد من التكاليف والمكاسب. 

وغرض الدفيئة البستنة؛ درجة الحرارة الدنيا حوالي 15 ج للنباتات المنتجة بالسماح لهذا الموسم خلق وإنتاج منتجات من أصل قيمة الموسم جعل مربحة عن طريق بيع الإنتاج من السعر. 
في فصل الشتاء وهذا في المقام الأول ضمان درجة حرارة البيئة ضوء داخلي مطلوب.

Isıtma Giderleri

نفقات تدفئة

التخطيط هو أهم نفقات تدفئة المصروفات. m2 10,000 من الصوبات من تشرين الأول/أكتوبر لمدة سبعة أشهر، حتى نيسان/أبريل 18 درجة مئوية في تدفئة لحفظ؛ N في 90، 000 م 3، m3 26000 في أنطاليا، أنقرة 86,000 m3 في باكو، 48، 000 م 3 الغاز الطبيعي المطلوب. يمكن استخدامها مع الغاز الطبيعي للتدفئة أنواع الوقود المتوفرة.

Yakıt Tipleri

أنواع الوقود

الفحم
في الشروط أنطاليا يمكن التدفئة بالفحم مربحة معقولة الدفيئات عادة أكبر بنود المصروفات. ولكن الأعمال، أنطاليا؛ من الشمال متزايدة يتعرض للتدفئة بالفحم من كونه مربحاً جداً. سوف يصب أنقرة الشروط التجارية للتدفئة بالفحم. 

Jeotermal
الطاقة الحرارية الأرضية (جيو ترمال)
استخدام موارد الحرارة الجوفية للتدفئة، جميع الاحتمالات لجعل الإنتاج الأكثر ربحية، وطريقة أنظف للتدفئة.

ممارسة شائعة في تركيا؛
لا سيما المناطق الجنوبية بينما تدفئة زراعة الدفيئة عندما يبدو وكأنه؛ عن طريق حرق قليلة موقد في الدفيئة وحرق الخشب في شكل تكسير البرد.

ومع ذلك، وهذا غير مقبول جداً، الخاطئة، وفي الحقيقة أحد تطبيقات من ثمناً باهظاً بسبب البطانة. عيوب هذا التطبيق إذا كنت بحاجة إلى الاعتماد لفترة قصيرة.

زهور شلالات معدل الإخصاب. حتى في بعض الحالات التسميد الطبيعي (حتى لو كانت تبحث عن) لم تحدث في أي شكل من الأشكال. في هذه الحالة، قد يكون الشركة المصنعة استخدام الهرمونات. ولكن ليس درجة الحرارة قد لا توفر ما يكفي من هرمون الإخصاب.

حتى إذا كانت منتجات الإخصاب بطريقة سيكون الطعم دون الملح. تغذية النباتات، الفواكه بشكل صحيح. يمكن أن تؤدي بعض المواد الغذائية للفواكه. نظراً للعناصر الغذائية بالتربة أو البيئة في درجات الحرارة المنخفضة، النباتات التي لا يمكن بشكل صحيح.

يتعرض المصنع للتغيرات في درجات الحرارة، واستمرار تحت الحاجة إلى المقاومة للأمراض والآفات. في هذه الحالة، أجبر الشركة المصنعة باستمرار على قاعدتين. هذا الوضع اضطر رفات الشركة المصنعة من الناحية الاقتصادية في حالة وجود مشكلة مثل يزيد من المنتج.

فمن الواضح أن هذه المسألة التي يلزم القيام به جيدا، التحليل الاقتصادي. يتيح لكم الموقع مريح كمصدر للطاقة، لا سيما عندما تكون الطاقة الحرارية الأرضية لغير +ج2 عبئا ماليا كبيرا أكثر تدفئة.

: النتيجة
إذا كان هناك نمت بشكل كبير من الطماطم، والباذنجان، والفلفل، الدفيئة كوسة وخيار النباتات مثل لذيذة أكثر مما هو ضروري للحرارة، الحمولة، صحة 15-19 درجة في النطاق ولكن داخل الدفيئة درجة حرارة 8-10 درجات بما فيه الكفاية الاحتفاظ. في الجزء السفلي من هذه الدرجة تبدو درجات الحرارة إبطاء تطوير المصنع وزيادة عدم الاستقرار، وأكثر الأمراض ينشئ حساب المخدرات. يحدث تشوهات الوجه والبقع. السوق جذابة فقط للسوق المحلية، والتصدير غير مطابقة المنتج يتم الحصول عليها.


زراعة الدفيئة في الشتاء، والحفاظ على درجة الحرارة المرغوبة للصوبة عند درجة حرارة منخفضة ويعتبر مشكلة كبيرة. الدفيئات الزراعية الحديثة تكون ساخنة مجموعة واسعة جداً من تدفئة العملية تتم مع أنظمة التدفئة أكبر من المعدل الطبيعي. التخطيط درجة الحرارة المرغوبة تختلف وفقا لنوع النبات المتوسط بين 15-20. يستخدم كمادة في الزجاج والبلاستيك الدفيئة الحرارة حماية للضعفاء. يسخن بسرعة ويبرد جداً  بسرعة. سوف تكون درجة حرارة المحيط الخارجي 0-5 حتى درجة الحرارة المطلوبة هي حارة  المستنبتات في حالة مرهقة. بدلاً من ذلك، أنها مصنوعة لفترة معينة من الزمن، بين 8-10 درجة مئوية، ودرجة حرارة البيئة الداخلية هي عملية حفظ.
يتم استخدام نظام التدفئة المركزية عادة الدفيئات الزراعية الحديثة. مرجل تدفئة وشبكات الأنابيب في الشكل. هناك نوعان من المواد التي يتم استخدامها في أنظمة التدفئة. أنها مصنوعة من أنابيب البولي  والحديد.  

ما يمكن أن يرى في الصور كشبكة قاعدة الصوبة الذي يغطي الأنابيب و التربة والبيئة.  

يتم تسخين الهواء بواسطة تعميم الماء الساخن حيث يمكن إجراء توزيع الهواء الحار إلى الصوبة مع عملية التدفئة. ولكن هذا ليس عملية صحية للمصنع على المدى الطويل.

الدفيئة تدفئة التكاليف في المنطقة، يغطي الجانب سكنية من النوع من الصوبة (الشرق والغرب)، الذي يشمل نوع الوقود المستخدم وعرض الحقل، وتختلف العوامل المماثلة.

نفقات التبريد
الدفيئة تبريد المناطق الجنوبية عادة مصروفات، أنطاليا، مرسين السعودية، العراق، إيران، السودان، جيبوتي، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، دبي، الكويت، الجزاير، تونس، المدينة المنورة، اوستراليا، حتاي، إزمير، بوساسو، في مجالات مثل الناواحية النظام المسبق عاليا في الدفيئات.


وقد قمنا بتصميم وتنفيذ المشاريع الجاهزة، ونحن نقدم خدمة العملاء لدينا أنظمة التبريد.
لدينا نظام يشمل درجة الحرارة الخارجية 50 درجة إلى 30 درجة في فترة قصيرة من الزمن، والصوبة يأتي بنتائج عكسية

الطاقة المصروفات  10,000  متوسط 10kw/h  يستهلك الطاقة ısıtma kazanları

СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛИЦ

Климат-контроль теплиц выгоден для предприятия, так как он обеспечивает снижение себестоимости, а также улучшение качества и увеличение количества продукции.

Тепличные системы автоматизации не только осуществляют контроль над климатическими факторами, но и облегчают ведение контроля над производством в теплице.

Наши фермеры не осознают, что благодаря разнице в количестве и качестве продукции, полученной в достаточно хорошо обогретых или охлажденных теплицах, они смогут повысить свою прибыль.

На протяжении многих лет в сфере тепличного хозяйства обогрев и охлаждение не использовались в достаточной степени, в связи с чем отсутствует полноценное осознание необходимости климат-контроля для обогрева и охлаждения.

По причине такого положения дел стало практически невозможным заставить поверить людей в то, что обогрев и охлаждение могут увеличить производительность продукции.

В связи с тем, что установка современных систем обогрева и охлаждения в маленьких теплицах домашнего типа влечет за собой высокие расходы, они пользуются небольшим спросом.

Расходы на установку и обслуживание в крупных предприятиях покрываются в течение года, после чего происходит рост прибыли.


Цель тепличного хозяйства: посредством поддержания температуры выращиваемых растений на уровне как минимум 15 оС получать раннюю продукцию в несезон и, продавая эту продукцию по соответствующим ценам, обеспечивать прибыльность предприятия.

Для поддержания данной температуры в зимнее время в первую очередь требуется создать освещенное закрытое пространство. 

Расходы на обогрев

Основными расходами тепличного хозяйства являются расходы на обогрев. Для поддержания температуры 18°C  в теплице площадью 10 000 м2 на протяжении 7 месяцев с октября по апрель требуется: в Нахчыване - 90 000 м3, в Анталье – 26 000 м3, в Анкаре – 86 000 м3, в Баку – 48 000 м3 природного газа. Кроме природного газа, существуют и другие виды топлива, которые могут быть использованы для обогрева.

Виды топлива

Уголь
В условиях региона Анталья доступный по цене уголь делает обогрев выгодным, но при этом он составляет основную статью расходов теплицы. Однако, чем севернее от Антальи находится предприятие, тем менее выгодным становится обогрев за счет угля. В условиях региона Анкара обогрев углем может привести к разорению предприятия.

Геотермальные воды
Использование геотермальных источников для обогрева со всей вероятностью не только обеспечивает самое выгодное производство, но и является самым чистым способом обогрева.

Распространенная в Турции практика:

Особенно в южных регионах под обогревом теплицы понимается следующее: в теплице устанавливается несколько печек-буржуек, которые несколько согревают воздух.

Однако данный подход является очень опасным, неправильным и ведущим к большим затратам по причине нанесения вреда покрытию теплицы. Если говорить вкратце, то опасность данного подхода можно описать следующим образом:

Снижается уровень оплодотворения цветов. Более того, в некоторых случаях естественное оплодотворение совсем не наступает (даже при использовании пчел). В такой ситуации приходится прибегать к стимулирующим гормонам. Однако если температура является недостаточно высокой, даже гормон может не повлиять на оплодотворение.

Если в итоге оплодотворение в таких условия все-таки наступит, плод будет абсолютно безвкусен. Растение не сможет питать плод должным образом. Некоторые питательные вещества плодом получены не будут. При низкой температуре растение не сможет взять питательные вещества из почвы или из окружающей среды.

По причине постоянной смены температур и недостаточно высокого уровня температуры для развития, снижается иммунитет растения к болезням и вредителям. В такой ситуации производителю приходится постоянно применять химикаты, что создает трудности для производителя с экономической точки зрения и увеличивает вероятность обнаружения следов химикатов в составе растений.


Конечно, этот вопрос требует проведения серьезного экономического анализа. В холодное время года для предприятий, которые не располагают таким удобным источником энергии как геотермальные воды, прогрев даже на + 2 оC несет за собой серьезные расходы.Итог:
Для того, чтобы такие интенсивно выращиваемые в нашей стране растительные культуры, как помидоры, баклажаны, перец, кабачки и огурцы были более здоровыми, вкусными и большими по весу, необходимая температура воздуха должна составлять 15-19оС, однако достаточным является и поддержание температуры в теплице на уровне 8-10 оС. При температурных условиях ниже необходимого уровня замедляется развитие растения, снижается его иммунитет к болезням, увеличиваются затраты на химикаты. Портится форма и появляются пятна. Вырастает продукт, подходящий только для внутреннего рынка и не годный для экспорта.

 

Значительной проблемой для тепличного хозяйства является поддержание необходимой температуры внутри теплицы при низких внешних температурных условиях. Пространство, требующее обогрева, в современных теплицах является достаточно обширным, в результате чего устанавливаются обогревательные системы, превосходящие стандартные по своим размерам. Несмотря на то, что необходимая температура воздуха в теплице зависит от рода растения, в среднем эта цифра составляет 15-20оС.  Используемые в качестве покрытия теплицы стекло и пластик обладают плохими характеристиками с точки зрения удерживания тепла. Они очень быстро нагреваются и так же быстро остывают. В условиях, когда температура внешней среды составляет 5-10 оС, обогрев теплицы до требуемой температуры требует достаточно высоких затрат. Вместо этого широко применяется практика поддержания температуры внутри теплицы на уровне 8-10оС в течение определенного времени.

Современные теплицы в большинстве своем используют централизованную систему обогрева в виде котла обогрева и идущей от него сети труб. Для данной системы обогрева применяется два вида материала - это полиэтиленовые и железные трубы. Срок службы труб составляет от 4 до 6 лет. Установленные в теплице трубы обогревают не только воздух, но и землю. Вместо полиэтиленовых, то есть пластиковых труб могут быть также использованы железные трубы.

На фотографиях видно, что трубы в виде сетки покрывают всю площадь фундамента теплицы, обогревая при этом и воздух, и землю.

Обогрев может осуществляться не только циркуляцией горячей воды, но и циркуляцией подогретого, то есть горячего, воздуха. Однако в конечном итоге это не очень хорошо для здоровья растений.

Расходы на обогрев теплицы зависят от таких факторов, как географическое расположение, тип используемого для покрытия материала, расположение теплицы (например, восток-запад), ширина тепличного пространства, используемые вид топлива и т.п.

Расходы на охлаждение

Система охлаждения теплиц высоко востребована в таких южных регионах, как Анталья, Мерсин, السعودية Саудовская Аравия, العراق Ирак, ایران Иран, السودان Судан, جيبوتي Джибути, اليمن Йемен, الإمارات العربية المتحدة ОАЭ, دُبي Дубаи, الكويت Кувейт, الجزائر Алжир, تونس Тунис, المدينة المنورة Медина, Австралия, Хатай, Измир, جالكاكيو Галькайо, بوساسو‎ Босасо.

В рамках проектов «под ключ» мы предлагаем к услугам наших клиентов охладительные системы, разрабатываемые и производимые нашей компанией.

Наши системы в течение краткого промежутка времени снижают температуру внутри теплицы до 30 оС  при внешней температуре 50оС.

Расходы на энергию для теплицы площадью 10 000 м2 составляют в среднем 10 кВт/ч.    sera ısıtma sistemleri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam71
Toplam Ziyaret295332
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.49753.5116
Euro3.90723.9229
Site Haritası
Turquie-Afrique