Temsilcilikler

 doğalgaz motorin yakıtlı kazan sistemleri

SERA ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMİ (Akıllı Seralar)

MAYÇELİK İKLİMLENDİRME MOTORLARI:

Sera iç ortam sıcaklıkları gündüz 25c-28c derece,  gece 15c-18c derecede tutulacak şekilde tasarlanacaktır.

Sistem Özellikleri:

-Santral taze hava ile birlikte, sera içindeki nemli hava alınır.

-Santral MAYÇELİK tarafından geliştirilmiş olan özel bir paket cihazdır.

-Taze hava ve üfleme havası tarafında kullanılan invertörlü fanlarla ve oransal olarak kontrol edilebilmektedir.

-Sera Klima Santrali sera içindeki nem ve sıcaklık kontrolünü tamamen otomatik olarak yapmaktadır ve dijital kontrol ile ortam nem, sıcaklık hassas bir şekilde kontrol edilmektedir.

-Kış döneminde ürettiği sıcak hava ile seranın ısıtılmasını sağlar.

-Sistem katı zeolit nem alma rotoru yardımıyla havanın neminin alınması ve ısıtılması prensibine dayanmaktadır.

-Santral gerekmesi durumunda %100’e kadar taze havalı çalışabilmekte, böylece sera içindeki CO2 seviyesini kontrol ederek bitkilerin çok daha iyi koşullarda büyümesini sağlayabilmektedir.

-Düşük bir enerji tüketimine sahiptir.

-Hava temizler ve filtre eder.

-Serada bulunan bakterilerin önemli bir bölümünü yok eder ve sera ya da fidelik gibi kapalı alanlarda bitki verimini çok azaltacak hastalıkları önlemede yardımcı olur. Özellikle Boytrytis gibi hastalık ve sporların önlenmesine %80 yardımcı olur.

-Kimyasal madde içermez ve nem alma ve ısıtma işlemi tamamen organik bir yapıdadır.

-Kompakt dış boyutları ile seranın hemen dışına veya içine kolayca yerleştirilebilmektedir.

-Sistem doğalgaz, sıvı yakıt, gibi yakıtlar ile ısıtma yapılan seralarda %40 yakıt tasarrufu sağlar.

Bu sistem ile birlikte sera içinde aşağıda yer alan şu özellikler sağlanacaktır;

-Isıtma/Soğutma iç üniteleri sera içinde soğutma sağlarken bir taraftan da nem alıcı olarak çalışacaktır.

-Tüm “MAYÇELİK ISTMA/SOĞUTMA İÇ ÜNİTESİ “ üniteleri merkezi olarak kontrol edilmektedir. Sera içinde her MAYÇELİK iklimlendirme grubu için detaylı otomasyon ve izleme ve yönetme modülü mevcuttur. Sera içinde nem, sıcaklık hassas bir şekilde kontrol edilmektedir.

-Düşük bir enerji tüketimine sahiptir.

-Hava temizler ve filtre eder.

Menfez sistemi içerisine MAYÇELİK tasarım ve imalatı ısıtma /soğutma gurubu yerleştirilecek gruplar sera iç ortamdaki ve dış ortamdaki hava ısıtma ve soğutma işlemini gerçekleştirecektir.

MAYÇELİK tasarımı ısıtma, soğutma gurubu iklim kontrol otomasyona bağlı olarak çalışmakta sera içerisinde istenilen iklim değerlerini en ekonomik şekilde sağlamaktadır.

Sistem sera m2 sine göre tasarlanacak her m2 için 0,01kw elektrik gücü hesaplanacaktır. (2 hektar ve üzeri için)

Bu hesaplamada çıkan sonuç doğalgaz, kömür ve diğer yakıtlara göre %70 ekonomik olacaktır.

Seralarda iklim kontrolü;  maliyetlerde azalış, ürün kalitesi ve miktarında artış sağlayarak işletmeye kazanç sağlar.

Sera otomasyon sistemleri iklim faktörlerinin kontrol altına alınması yanı sıra üretimin kontrolü açısından da kolaylık sağlar. 

Çiftçilerimiz, yeteri kadar ısıtılmış ve soğutulmuş seradan elde edilecek tonaj ve kalite farkıyla daha fazla kazanç elde edebileceklerinin farkında değiller.

Yıllardır seracılık sektöründe yeterli ısıtma ve soğutma yapılamamış, ısıtma ve soğutma yapılmadığı için iklim kontrolün gerekliliği tam olarak kavranamamıştır.

Durum böyle olunca da ürün veriminin ısıtma ve soğutma ile arttırılabileceğine inanmaları neredeyse imkansız olmuştur.

Modern ısıtma ve soğutma sistemlerinin küçük aile seralarında kurulması maliyet açısından çok yüksek kurulum maliyeti getireceğinden az talep olmaktadır.

Büyük işletmelerde kurulum ve işletme maliyetleri yıl içerisinde edilen masrafları karşılayıp kazanımları artırmaktadır. 

Seracılığın amacı; üretilen bitkilere asgari 15 C civarında sıcaklık sağlayarak sezon dışında turfanda mahsul üretmek ve bu ürünleri de değer fiyattan satarak karlı bir üretim yapmaktır. 

Kışın bu sıcaklığı sağlayabilmek için öncelikle kapalı ışık alan bir ortam sağlanması gerekmektedir.

 sera ısıtma iç tesisat

Isıtma Giderleri:

Seracılıkta en önemli gider ısıtma gideridir. 10.000 m2 seranın ekim ayından nisan ayına kadar 7 ay süreyle 18°C de tutulması için yapılacak ısıtmalarda; Nahcivan’da 90,000m3,Antalya’da 26.000m3, Ankara'da 86.000m3, Bakü’de 48,000m3 Doğalgaz gerekir. Doğalgazın yanında ısıtmada kullanılabilecek yakıt türleri mevcuttur.

Yakıt Tipleri:

Kömür:
Antalya koşullarında uygun fiyatlı kömür ile ısıtma karlı olabilmekle beraber seranın genelde en büyük gider kalemini oluşturur. Ancak işletme, Antalya; dan kuzeye gittikçe kömür ile ısıtma da karlı olmaktan çıkmaktadır. Ankara koşullarında kömür ile ısıtma da işletmeyi zarar ettirecektir.

Jeotermal:
Jeotermal kaynakları kullanarak ısıtma, tüm olasılıklar içerisinde hem en karlı üretimi yapmayı sağlayan, hem de en temiz ısıtma şeklidir.

Türkiye’deki yaygın uygulama:

Özellikle güney bölgelerde seracılık yaparken ısıtma denildiğinde anlaşılan; sera içinde birkaç odun sobası yakarak soğuğu kırmak şeklinde olmaktadır.

Ancak bu çok sakıncalı, hatalı ve aslında astarı yüzünden pahalıya gelen bir uygulamadır. Bu uygulamanın sakıncalarını kısaca saymak gerekirse:

Çiçeklerin döllenme oranı düşer. Hatta bazı hallerde doğal döllenme (arı kullanılsa bile) hiçbir şekilde gerçekleşmez. Bu durumda üretici hormon kullanmak zorunda kalabilir. Ancak sıcaklık yeterli değilse hormon bile döllenmeyi sağlamayabilir.

Bir şekilde döllenme gerçekleşse bile ürün tatsız tuzsuz olur. Bitki, meyvesini gereği gibi besleyemez. Bazı besin maddelerini meyveye ulaştıramaz. Toprak veya ortam ile verilen besin maddeleri düşük sıcaklıklarda bitki tarafından gereği gibi alınamaz.

Bitki sürekli ısı değişimine maruz kaldığı ve ihtiyacının altında ısınabildiği için hastalık ve zararlılara dayanıklılığı zayıf olur. Bu durumda üretici sürekli ilaçlama yapmak zorunda kalır. Bu durum üreticiyi ekonomik açıdan zorladığı gibi üründe kalıntı problemi çıkma ihtimalini de arttırır.

Tabiidir ki bu, ekonomik analizi iyi yapılması gereken bir konudur. Soğuk mevsimlerde, özellikle jeotermal gibi elverişli enerji kaynağı olmayan tesisler için + 2 C fazla ısıtma büyük bir mali yüktür.

Sonuç:
Ülkenizde yoğun olarak yetiştirilen domates, patlıcan, biber, kabak ve salatalık gibi sera bitkilerinin daha sağlıklı, daha tonajlı, daha lezzetli olmaları için gerekli Isı 15-19 Derece aralığındadır ancak sera içi sıcaklığının 8-10 Derece arasında tutulması da yeterlidir. Bu derecenin altındaki ısılarda bitkinin gelişimi çok yavaşlar, hastalıklara dayanıksızlığı artar, daha çok ilaç gideri oluşturur. Şekil bozuklukları ve lekeler oluşur. Pazarda sadece İç piyasaya hitap eden, İhracata uygun olmayan ürün elde edilir.

Örtü altı yetiştiriciliğinde kışın düşük sıcaklıklarda seraların istenilen sıcaklıkta tutulması büyük bir problem olarak görülmektedir.
Modern seralarda ısıtılacak alan çok geniş olduğu için ısıtma işlemi de normalden daha büyük ısıtma sistemleri ile yapılmaktadır.
Seracılıkta istenilen sıcaklık bitki cinsine göre değişiklik gösterse de ortalama 15-20 C arasındadır.
Sera örtü malzemesi olarak kullanılan cam ve plastik ısı muhafaza etme konusunda zayıftır. Çok çabuk ısınır ve çok çabuk soğurlar. Dış ortam sıcaklığının 0-5 derece olduğu bir durumda istenilen sıcaklığa kadar seraları ısıtmak bizim yaptığımız otomasyonlu ısıtma tesisatı ile ekonomik olacaktır. 

Modern seralarda genellikle merkezi ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Bir kalorifer kazanı ve buna bağlı boru ağları şeklinde. Bu ısıtma sistemlerinde iki çeşit malzeme kullanılmaktadır. Bunlar polietilen ve demir borulardır. Polietilen boruların ömrü 4-6 yıl arasında değişmektedir. Sera içerisine döşenen borular hem ortamı hem de toprağı ısıtmaktadır. Polietilen yanı plastik boruların yerine demir borular da kullanılabilir.

Fotoğraflarda görüldüğü gibi sera tabanını bir ağ gibi kaplayan borular hem toprağı hem de ortamı ısıtmaktadır.
 yerden ısıtma bitki ısıtma

Sıcak suyun dolaştırılmasının yanında ısıtılan havanın yani sıcak havanın sera içerisine dağıtılması ile de ısıtma işlemi yapılabilmektedir. Ama bu uzun vadede bitki için sağlıklı bir işlem değildir.

Seraların ısıtma maliyeti bulunduğu bölgeye, örtü türüne, seranın yerleşim yönüne(doğu-batı gibi), Örtü alanının genişliğine, kullanılan yakıt türüne ve buna benzer etmenlere göre değişiklik göstermektedir.

Soğutma Giderleri

Sera soğutma giderleri genellikle güney bölgelerde Antalya, Mersin, السعودية Suudi Arabiya, العراق Irak, ایران Iran, السودان Sudan, جيبوتي Djibouti, اليمن Yemen, الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates, دُبي Dubai, الكويت Kuwait, الجزائر Algeria, تونس Tunisia, المدينة المنورة Medina, Australia, Hatay, İzmir, جالكاكيو Galkayo, بوساسو‎ Bosaso, gibi bölgelerde yapılan seralarda yüksek oranda ihtiyaç duyulan bir sistemdir.

Yapmış olduğumuz anahtar teslim projelerde tasarım ve uygulamasını yaptığımız soğutma sistemlerini müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Sistemimiz 50 derece dış sıcaklıkta sera içerisini 30 dereceye kısa bir sürede düşürmektedir.

Enerji gideri olarak 10.000 m2 sera için ortalama 10kw/h enerji tüketir. 

 dökme gaz LPC kazan

GREENHOUSE HEATING AND COOLING SYSTEMS

Climate control of a greenhouse guarantees reduction in costs and increase in quality and quantity of products, resulting in profitable income.

Greenhouse automated systems provide convenience to control climatic factors as well as control production.  

Our cultivators are not aware that they could achieve a higher income by making difference in tonnage and quality they would derive from an adequately heated or cooled greenhouse.   

No adequate cooling or heating has been achieved in greenhouse cultivation for many years, therefore necessity for climate control has not been totally comprehended because heating and cooling was inadequate.    

This being the case, cultivators are highly unlikely to believe that productivity could be increased by cooling and heating.  

Demand for modern heating and cooling systems is very low because installation of such systems in small family greenhouses would require a very high installation cost.

Installation and operating costs of large scale entities pay for the costs incurred during the year and increase gains.   


The objective of greenhouse cultivation is to ensure minimum 15 C for cultivation to produce forced crops outside the season, and to sell such crops for a fair price so that a profitable production can be achieved.  

To ensure this 15 C in winter time, first an indoor environment with light must be established. 

Costs for Heating

The substantial cost in greenhouse cultivation is the cost for heating. To heat a greenhouse of 10.000 m2 and keep it at 18°C for 7 months from October to April, the amount of natural gas required is 90.000 m3 for Nakhcevan, 26.000 m3 for Antalya, 86.000m3 for Ankara, and 48.000m3 for Baku. There are other types of fuel used for heating in addition to natural gas.

Types of Fuel

Coal
The cost for heating can be low with cost-efficient coal under conditions of Antalya, however the coal is usually the largest cost item in greenhouse cultivation. But heating with coal becomes less profitable as you go to the north direction from Antalya. Heating with coal would cause loss under conditions of Ankara.

Geothermal
Among possibilities, heating with geothermal resources is the cleanest type of heating that ensures the most profitable production.

Common practice in Turkey:

When it comes to heating of a greenhouse located in southern areas in particular, one might think a wood burning stove is supplied in the greenhouse to break the cold.

This however is very unfavorable and wrong, and in fact, it is like “the cake is not worth the candle” as the idiom says. Disadvantages of such practice can be listed as follows:

Pollination of flowers reduces significantly. Even in some cases, natural pollination (even with bees) could never be achieved. In such case, the cultivator might have to use some hormones. However, even hormones might not achieve a fertilization if the temperature is not adequate.

The crop would be tasteless and flavorless even though a fertilization is somehow achieved. The plant cannot feed its fruit adequately and reach some nutrients to the fruit. Intake of nutrients given through the soil or environment by the plant is insufficient at low temperatures.

Endurance of plants to diseases and pests is very low because the plant is constantly exposed to temperature changes and heated lower than it is required. In this case, cultivators must continuously apply pesticide. This puts a financial burden on cultivators as well as increases the risk for residue on crops

This is naturally an issue that requires a good financial analysis. In cold months, heating higher than +2 C is a large financial burden for entities that don’t have convenient energy resources like geothermal in particular.  

Results:
The temperature ranges 15 to 19 required to make your greenhouse vegetables healthier, more tonnage and more delicious such as tomatoes, eggplants, peppers, squashes, and cucumbers that are commonly cultivated in Turkey. However it should be enough to keep in-greenhouse temperature at 8 to 10 degrees. Grow of vegetables is very slow at lower temperatures; the resistance to diseases reduces, and the cost for pesticides increases. Deformations and spots occur on crops. Crops cultivated address only to the domestic market and are not suitable for exportation.

In greenhouse cultivation, it is a significant problem to keep greenhouses at desirable temperature especially at low temperatures in winter. Because the area to be heated is very large in modern greenhouses, heating is achieved with a heating system that is larger than standard heating systems. Although desired temperature varies depending on the type of vegetables in greenhouse cultivation, it ranges 15 to 20 C. Glass and plastic that are used as cover material for greenhouses are not good at maintaining the temperature. The get warm and cold very quickly. It would be very burdensome to heat a greenhouse to a required temperature where external temperature is 0-5 C. Instead, what we do is to keep the inner ambient temperature at 8-10 C for a certain period of time.  

Modern greenhouses often use a central heating system which includes a boiler and associated piping system. There are two types of materials used for heating systems. They are polyethylene and iron pipes. The useful life of polyethylene pipes varies between 4 and 6 years. Pipes laid inside the greenhouse heat both the soil and the environment. Iron pipes can also be used instead of polyethylene pipes.  

As seen in pictures, the pipes that cover the greenhouse floor as a web heat both the soil and the environment.

In addition to circulation of warm water, heating can be achieved by distributing the heated air, i.e., warm air, inside the greenhouse. Yet, this is not good for vegetables in the long term.

The heating costs of greenhouses depend on the location, type of cover, location direction of greenhouse (e.g., east to west), width of area to be covered, type of the fuel used, and similar factors.

Cooling Costs:

Cooling costs increase particularly in southern regions such as Antalya, Mersin, السعودية Saudi Arabia, العراق Iraq, ایران Iran, السودان Sudan, جيبوتي Djibouti, اليمن Yemen, الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates, دُبي Dubai, الكويت Kuwait, الجزائر Algeria, تونس Tunisia, المدينة المنورة Medina, Australia, Hatay, Izmir, جالكاكيو Galkayo, بوساسو‎ Bosaso, where a cooling system is highly needed.  

We offer customers turnkey projects including cooling systems which are designed and implemented by Mayçelik.

Our system reduces the inner temperature of a greenhouse down to 30 C in a short time when the outside temperature is 50 C.

A greenhouse of 10.000 m2 consumes around 10kw/h

 ısıtma iç tesisat


انظمة التدفيئة والتبريد.

التحكم في المناخ في الدفيئات الزراعية؛ انخفاض التكاليف وزيادة مبلغ توفير نوعية المنتج والفوائد التجارية. 
نظم التشغيل الآلي للدفيئة، فضلا عن السيطرة على عوامل الإنتاج، التحكم في المناخ من حيث الملاءمة 
مزارعينا، الصوبة تسخين وتبريد كافية يمكن الحصول عليها من الفرق الحمولة ونوعية، كنت سوف تكون قادرة على الحصول على مزيد من السنوات. ، وأنهم ليسوا على علم

 قدم الدفيئة ابدأ ما يكفي في قطاع التدفئة والتبريد والتدفئة والتبريد غير محدد، الضرورة للتحكم في المناخ وقد عرف بالضبط.  
قد تم فيه وهذا هو الحال أيضا مع تدفئة وتبريد في عائد المنتج يمكن أن تزيد يكاد يكون من المستحيل نعتقد 
الحديثة التدفئة والتبريد، إقامة الأسرة الصغيرة في الدفيئة، من حيث التكلفة، تكلفة تركيب مرتفع جداً، بعض من الطلب أقل.
تكاليف التركيب والتشغيل في الشركات الكبيرة في غضون السنة، يزيد من التكاليف والمكاسب. 

وغرض الدفيئة البستنة؛ درجة الحرارة الدنيا حوالي 15 ج للنباتات المنتجة بالسماح لهذا الموسم خلق وإنتاج منتجات من أصل قيمة الموسم جعل مربحة عن طريق بيع الإنتاج من السعر. 
في فصل الشتاء وهذا في المقام الأول ضمان درجة حرارة البيئة ضوء داخلي مطلوب.

Isıtma Giderleri

نفقات تدفئة

التخطيط هو أهم نفقات تدفئة المصروفات. m2 10,000 من الصوبات من تشرين الأول/أكتوبر لمدة سبعة أشهر، حتى نيسان/أبريل 18 درجة مئوية في تدفئة لحفظ؛ N في 90، 000 م 3، m3 26000 في أنطاليا، أنقرة 86,000 m3 في باكو، 48، 000 م 3 الغاز الطبيعي المطلوب. يمكن استخدامها مع الغاز الطبيعي للتدفئة أنواع الوقود المتوفرة.

Yakıt Tipleri

أنواع الوقود

الفحم
في الشروط أنطاليا يمكن التدفئة بالفحم مربحة معقولة الدفيئات عادة أكبر بنود المصروفات. ولكن الأعمال، أنطاليا؛ من الشمال متزايدة يتعرض للتدفئة بالفحم من كونه مربحاً جداً. سوف يصب أنقرة الشروط التجارية للتدفئة بالفحم. 

Jeotermal
الطاقة الحرارية الأرضية (جيو ترمال)
استخدام موارد الحرارة الجوفية للتدفئة، جميع الاحتمالات لجعل الإنتاج الأكثر ربحية، وطريقة أنظف للتدفئة.

ممارسة شائعة في تركيا؛
لا سيما المناطق الجنوبية بينما تدفئة زراعة الدفيئة عندما يبدو وكأنه؛ عن طريق حرق قليلة موقد في الدفيئة وحرق الخشب في شكل تكسير البرد.

ومع ذلك، وهذا غير مقبول جداً، الخاطئة، وفي الحقيقة أحد تطبيقات من ثمناً باهظاً بسبب البطانة. عيوب هذا التطبيق إذا كنت بحاجة إلى الاعتماد لفترة قصيرة.

زهور شلالات معدل الإخصاب. حتى في بعض الحالات التسميد الطبيعي (حتى لو كانت تبحث عن) لم تحدث في أي شكل من الأشكال. في هذه الحالة، قد يكون الشركة المصنعة استخدام الهرمونات. ولكن ليس درجة الحرارة قد لا توفر ما يكفي من هرمون الإخصاب.

حتى إذا كانت منتجات الإخصاب بطريقة سيكون الطعم دون الملح. تغذية النباتات، الفواكه بشكل صحيح. يمكن أن تؤدي بعض المواد الغذائية للفواكه. نظراً للعناصر الغذائية بالتربة أو البيئة في درجات الحرارة المنخفضة، النباتات التي لا يمكن بشكل صحيح.

يتعرض المصنع للتغيرات في درجات الحرارة، واستمرار تحت الحاجة إلى المقاومة للأمراض والآفات. في هذه الحالة، أجبر الشركة المصنعة باستمرار على قاعدتين. هذا الوضع اضطر رفات الشركة المصنعة من الناحية الاقتصادية في حالة وجود مشكلة مثل يزيد من المنتج.

فمن الواضح أن هذه المسألة التي يلزم القيام به جيدا، التحليل الاقتصادي. يتيح لكم الموقع مريح كمصدر للطاقة، لا سيما عندما تكون الطاقة الحرارية الأرضية لغير +ج2 عبئا ماليا كبيرا أكثر تدفئة.

: النتيجة
إذا كان هناك نمت بشكل كبير من الطماطم، والباذنجان، والفلفل، الدفيئة كوسة وخيار النباتات مثل لذيذة أكثر مما هو ضروري للحرارة، الحمولة، صحة 15-19 درجة في النطاق ولكن داخل الدفيئة درجة حرارة 8-10 درجات بما فيه الكفاية الاحتفاظ. في الجزء السفلي من هذه الدرجة تبدو درجات الحرارة إبطاء تطوير المصنع وزيادة عدم الاستقرار، وأكثر الأمراض ينشئ حساب المخدرات. يحدث تشوهات الوجه والبقع. السوق جذابة فقط للسوق المحلية، والتصدير غير مطابقة المنتج يتم الحصول عليها.


زراعة الدفيئة في الشتاء، والحفاظ على درجة الحرارة المرغوبة للصوبة عند درجة حرارة منخفضة ويعتبر مشكلة كبيرة. الدفيئات الزراعية الحديثة تكون ساخنة مجموعة واسعة جداً من تدفئة العملية تتم مع أنظمة التدفئة أكبر من المعدل الطبيعي. التخطيط درجة الحرارة المرغوبة تختلف وفقا لنوع النبات المتوسط بين 15-20. يستخدم كمادة في الزجاج والبلاستيك الدفيئة الحرارة حماية للضعفاء. يسخن بسرعة ويبرد جداً  بسرعة. سوف تكون درجة حرارة المحيط الخارجي 0-5 حتى درجة الحرارة المطلوبة هي حارة  المستنبتات في حالة مرهقة. بدلاً من ذلك، أنها مصنوعة لفترة معينة من الزمن، بين 8-10 درجة مئوية، ودرجة حرارة البيئة الداخلية هي عملية حفظ.
يتم استخدام نظام التدفئة المركزية عادة الدفيئات الزراعية الحديثة. مرجل تدفئة وشبكات الأنابيب في الشكل. هناك نوعان من المواد التي يتم استخدامها في أنظمة التدفئة. أنها مصنوعة من أنابيب البولي  والحديد.  

ما يمكن أن يرى في الصور كشبكة قاعدة الصوبة الذي يغطي الأنابيب و التربة والبيئة.  

يتم تسخين الهواء بواسطة تعميم الماء الساخن حيث يمكن إجراء توزيع الهواء الحار إلى الصوبة مع عملية التدفئة. ولكن هذا ليس عملية صحية للمصنع على المدى الطويل.

الدفيئة تدفئة التكاليف في المنطقة، يغطي الجانب سكنية من النوع من الصوبة (الشرق والغرب)، الذي يشمل نوع الوقود المستخدم وعرض الحقل، وتختلف العوامل المماثلة.

نفقات التبريد
الدفيئة تبريد المناطق الجنوبية عادة مصروفات، أنطاليا، مرسين السعودية، العراق، إيران، السودان، جيبوتي، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، دبي، الكويت، الجزاير، تونس، المدينة المنورة، اوستراليا، حتاي، إزمير، بوساسو، في مجالات مثل الناواحية النظام المسبق عاليا في الدفيئات.


وقد قمنا بتصميم وتنفيذ المشاريع الجاهزة، ونحن نقدم خدمة العملاء لدينا أنظمة التبريد.
لدينا نظام يشمل درجة الحرارة الخارجية 50 درجة إلى 30 درجة في فترة قصيرة من الزمن، والصوبة يأتي بنتائج عكسية

الطاقة المصروفات  10,000  متوسط 10kw/h  يستهلك الطاقة ısıtma kazanları

СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛИЦ

Климат-контроль теплиц выгоден для предприятия, так как он обеспечивает снижение себестоимости, а также улучшение качества и увеличение количества продукции.

Тепличные системы автоматизации не только осуществляют контроль над климатическими факторами, но и облегчают ведение контроля над производством в теплице.

Наши фермеры не осознают, что благодаря разнице в количестве и качестве продукции, полученной в достаточно хорошо обогретых или охлажденных теплицах, они смогут повысить свою прибыль.

На протяжении многих лет в сфере тепличного хозяйства обогрев и охлаждение не использовались в достаточной степени, в связи с чем отсутствует полноценное осознание необходимости климат-контроля для обогрева и охлаждения.

По причине такого положения дел стало практически невозможным заставить поверить людей в то, что обогрев и охлаждение могут увеличить производительность продукции.

В связи с тем, что установка современных систем обогрева и охлаждения в маленьких теплицах домашнего типа влечет за собой высокие расходы, они пользуются небольшим спросом.

Расходы на установку и обслуживание в крупных предприятиях покрываются в течение года, после чего происходит рост прибыли.


Цель тепличного хозяйства: посредством поддержания температуры выращиваемых растений на уровне как минимум 15 оС получать раннюю продукцию в несезон и, продавая эту продукцию по соответствующим ценам, обеспечивать прибыльность предприятия.

Для поддержания данной температуры в зимнее время в первую очередь требуется создать освещенное закрытое пространство. 

Расходы на обогрев

Основными расходами тепличного хозяйства являются расходы на обогрев. Для поддержания температуры 18°C  в теплице площадью 10 000 м2 на протяжении 7 месяцев с октября по апрель требуется: в Нахчыване - 90 000 м3, в Анталье – 26 000 м3, в Анкаре – 86 000 м3, в Баку – 48 000 м3 природного газа. Кроме природного газа, существуют и другие виды топлива, которые могут быть использованы для обогрева.

Виды топлива

Уголь
В условиях региона Анталья доступный по цене уголь делает обогрев выгодным, но при этом он составляет основную статью расходов теплицы. Однако, чем севернее от Антальи находится предприятие, тем менее выгодным становится обогрев за счет угля. В условиях региона Анкара обогрев углем может привести к разорению предприятия.

Геотермальные воды
Использование геотермальных источников для обогрева со всей вероятностью не только обеспечивает самое выгодное производство, но и является самым чистым способом обогрева.

Распространенная в Турции практика:

Особенно в южных регионах под обогревом теплицы понимается следующее: в теплице устанавливается несколько печек-буржуек, которые несколько согревают воздух.

Однако данный подход является очень опасным, неправильным и ведущим к большим затратам по причине нанесения вреда покрытию теплицы. Если говорить вкратце, то опасность данного подхода можно описать следующим образом:

Снижается уровень оплодотворения цветов. Более того, в некоторых случаях естественное оплодотворение совсем не наступает (даже при использовании пчел). В такой ситуации приходится прибегать к стимулирующим гормонам. Однако если температура является недостаточно высокой, даже гормон может не повлиять на оплодотворение.

Если в итоге оплодотворение в таких условия все-таки наступит, плод будет абсолютно безвкусен. Растение не сможет питать плод должным образом. Некоторые питательные вещества плодом получены не будут. При низкой температуре растение не сможет взять питательные вещества из почвы или из окружающей среды.

По причине постоянной смены температур и недостаточно высокого уровня температуры для развития, снижается иммунитет растения к болезням и вредителям. В такой ситуации производителю приходится постоянно применять химикаты, что создает трудности для производителя с экономической точки зрения и увеличивает вероятность обнаружения следов химикатов в составе растений.


Конечно, этот вопрос требует проведения серьезного экономического анализа. В холодное время года для предприятий, которые не располагают таким удобным источником энергии как геотермальные воды, прогрев даже на + 2 оC несет за собой серьезные расходы.

Итог:
Для того, чтобы такие интенсивно выращиваемые в нашей стране растительные культуры, как помидоры, баклажаны, перец, кабачки и огурцы были более здоровыми, вкусными и большими по весу, необходимая температура воздуха должна составлять 15-19оС, однако достаточным является и поддержание температуры в теплице на уровне 8-10 оС. При температурных условиях ниже необходимого уровня замедляется развитие растения, снижается его иммунитет к болезням, увеличиваются затраты на химикаты. Портится форма и появляются пятна. Вырастает продукт, подходящий только для внутреннего рынка и не годный для экспорта.

Значительной проблемой для тепличного хозяйства является поддержание необходимой температуры внутри теплицы при низких внешних температурных условиях. Пространство, требующее обогрева, в современных теплицах является достаточно обширным, в результате чего устанавливаются обогревательные системы, превосходящие стандартные по своим размерам. Несмотря на то, что необходимая температура воздуха в теплице зависит от рода растения, в среднем эта цифра составляет 15-20оС.  Используемые в качестве покрытия теплицы стекло и пластик обладают плохими характеристиками с точки зрения удерживания тепла. Они очень быстро нагреваются и так же быстро остывают. В условиях, когда температура внешней среды составляет 5-10 оС, обогрев теплицы до требуемой температуры требует достаточно высоких затрат. Вместо этого широко применяется практика поддержания температуры внутри теплицы на уровне 8-10оС в течение определенного времени.

Современные теплицы в большинстве своем используют централизованную систему обогрева в виде котла обогрева и идущей от него сети труб. Для данной системы обогрева применяется два вида материала - это полиэтиленовые и железные трубы. Срок службы труб составляет от 4 до 6 лет. Установленные в теплице трубы обогревают не только воздух, но и землю. Вместо полиэтиленовых, то есть пластиковых труб могут быть также использованы железные трубы.

На фотографиях видно, что трубы в виде сетки покрывают всю площадь фундамента теплицы, обогревая при этом и воздух, и землю.

Обогрев может осуществляться не только циркуляцией горячей воды, но и циркуляцией подогретого, то есть горячего, воздуха. Однако в конечном итоге это не очень хорошо для здоровья растений.

Расходы на обогрев теплицы зависят от таких факторов, как географическое расположение, тип используемого для покрытия материала, расположение теплицы (например, восток-запад), ширина тепличного пространства, используемые вид топлива и т.п.

Расходы на охлаждение

Система охлаждения теплиц высоко востребована в таких южных регионах, как Анталья, Мерсин, السعودية Саудовская Аравия, العراق Ирак, ایران Иран, السودان Судан, جيبوتي Джибути, اليمن Йемен, الإمارات العربية المتحدة ОАЭ, دُبي Дубаи, الكويت Кувейт, الجزائر Алжир, تونس Тунис, المدينة المنورة Медина, Австралия, Хатай, Измир, جالكاكيو Галькайо, بوساسو‎ Босасо.

В рамках проектов «под ключ» мы предлагаем к услугам наших клиентов охладительные системы, разрабатываемые и производимые нашей компанией.

Наши системы в течение краткого промежутка времени снижают температуру внутри теплицы до 30 оС  при внешней температуре 50оС.

Расходы на энергию для теплицы площадью 10 000 м2 составляют в среднем 10 кВт/ч.   

 sera ısıtma sistemleri
maycelik@maycelik.net  /  maysera@maysera.ru

Dağıtım borularının çapları sabit basınç kaybına göre dizayn edilir ve SERA SİSTEMİNE göre montajı yapılır. Dağıtım boruları ve diğer hatlar duvarda galvanizli kelepçeler ile askıdadır .Sera içinde dengeli bir sıcaklık dağılımı için yan duvar ısıtma sistemi kurulmalıdır. Kullanılacak tüm çelik borular ısıya dayanıklı boya ile boyanır.

RAY ISITMA SİSTEMİ:
Her ısıtma bölgesi ayrı kontrol sistemine sahiptir. Isıtma boruları loop şeklinde hazırlanır ve ısıya dayanıklı kauçuk hortumlarla ana dağıtım borularına bağlanır.51×2 mm çelik boru veya talebe ve ihtiyaca göre 27 lk PVC boruda kullanılmaktadır. Boruların yerden temasını kesmek için MAY SERA spot ayaklar kullanılır.
TAVAN ISITMA SİSTEMİ:
Ana dağıtım bağlantısı 51×2 mm çelik boru veya talebe ve ihtiyaca göre 27×2 mm çelik boru ile yapılır ve Her ısıtma bölgesi ayrı kontrol sistemine sahiptir.
AFRİKANCA ARAPÇA RUSÇA İNGİLİZCE Mundo
Rank wêreld العالمية Мир Country (or dependent territory) FRANSIZCA FARSÇA China
Sjina الصين Китай Índia
0 Indië الهند Индия World Monde جهان Estados Unidos
1 Verenigde State الولايات المتحدة الامريكانية Соединенные Штаты China Chine چين Indonésia
2 Indonesië أندونيسيا Индонезия India Inde هندوستان Brasil
3 Brasilië البرازيل Бразилия United States États Unis ایالات متحده Paquistão
4 Pakistan باكستان Пакистан Indonesia Indonésie اندونزی Nigéria
5 Nigerië نيجيريا Нигерия Brazil Brésil برزیل Bangladesh
6 Bangladesj بنغلاديش Бангладеш Pakistan Pakistan پاکستان Rússia
7 Rusland روسيا Россия Nigeria Nigeria نیجریه Japão
8 Japan اليابان Япония Bangladesh Bangladesh بنگلادش México
9 Mexiko المكسيك Мексика Russia Russie روسیه Filipinas
10 Filippyne الفلبين Филиппины Japan Japon ژاپن Vietnã
11 Viëtnam فيتنام Вьетнам Mexico Mexique مکزیک Etiópia
12 Ethiopië أثيوبيا Эфиопия Philippines Philippines فیلیپین Egito
13 Egipte مصر Египет Vietnam Vietnam ویتنام Alemanha
14 Duitsland ألمانيا Германия Ethiopia Ethiopie اتیوپی Irã
15 Iran إيران Я побежал Egypt Egypte مصر Peru
16 Turkye ديك رومي Турция Germany Allemagne آلمان República Democrática do Congo
17 Demokratiese Republiek van die Kongo جمهورية الكونغو الديموقراطية Демократическая Республика Конго Iran Iran ایران Tailândia
18 Thailand تايلاند Таиланд Turkey dinde بوقلمون França
19 Frankryk فرنسا Франция Democratic Republic of the Congo République Démocratique du Congo جمهوری دموکراتیک کنگو Reino Unido
20 Verenigde Koninkryk المملكة المتحدة Великобритания Thailand Thaïlande تایلند Itália
21 Italië إيطاليا Италия France France فرانسه Birmânia
22 Birma بورما Бирма United Kingdom Royaume-Uni انگلستان África do Sul
23 Suid-Afrika جنوب أفريقيا Южная Африка Italy Italie ایتالیا Coreia do Sul
24 Suid-Korea كوريا الجنوبية Южная Корея Burma Birmanie برمه Colômbia
25 Colombia كولومبيا Колумбия South Africa Afrique du Sud آفریقای جنوبی Espanha
26 Spanje إسبانيا Испания South Korea Corée du Sud کره جنوبی Ucrânia
27 Oekraïne أوكرانيا Украина Colombia Colombie کلمبیا Tanzânia
28 Tanzanië تنزانيا Танзания Spain Espagne اسپانیا Quênia
29 Kenia كينيا Кения Ukraine Ukraine اوکراین Argentina
30 Argentinië الأرجنتين Аргентина Tanzania Tanzanie تانزانیا Argélia
31 Algerië الجزائر Алжир Kenya Kenya کنیا Polônia
32 Pole بولندا Польша Argentina Argentine آرژانتین Sudão
33 Soedan سودان Судан Algeria Algérie الجزایر Uganda
34 Uganda أوغندا Уганда Poland Pologne لهستان Canadá
35 Kanada كندا Канада Sudan Soudan سودان Iraque
36 Irak العراق Ирак Uganda Ouganda اوگاندا Marrocos
37 Marokko المغرب Марокко Canada Canada کانادا Peru
38 Peru بيرو Перу Iraq Irak عراق Uzbequistão
39 Oesbekistan أوزبكستان Узбекистан Morocco Maroc مراکش Arábia Saudita
40 Saoedi-Arabië المملكة العربية السعودية Саудовская Аравия Peru Pérou پرو Malásia
41 Maleisië ماليزيا Малайзия Uzbekistan Ouzbékistan ازبکستان Venezuela
42 Venezuela فنزويلا Венесуэла Saudi Arabia Arabie Saoudite عربستان سعودی Nepal
43 Nepal نيبال Непал Malaysia Malaisie مالزی Afeganistão
44 Afghanistan أفغانستان Афганистан Venezuela Venezuela ونزوئلا Iémen
45 Jemen اليمن Йемен Nepal Népal نپال Coreia do Norte
46 Noord-Korea كوريا الشمالية Северная Корея Afghanistan Afghanistan افغانستان Gana
47 Ghana غانا Гана Yemen Yémen یمن Moçambique
48 Mosambiek موزمبيق Мозамбик North Korea Corée du Nord کره شمالی Taiwan
49 Taiwan تايوان Тайвань Ghana Ghana غنا Austrália
50 Australië أستراليا Австралия Mozambique Mozambique موزامبیک Costa do Marfim
51 Ivoorkus ساحل العاج Кот-д'Ивуар Taiwan Taïwan تایوان Síria
52 Sirië سوريا Сирия Australia Australie استرالیا Madagáscar
53 Madagaskar مدغشقر Мадагаскар Ivory Coast Côte d'Ivoire ساحل عاج Angola
54 Angola أنغولا Ангола Syria Syrie سوریه Camarões
55 Kameroen الكاميرون Камерун Madagascar Madagascar ماداگاسکار Sri Lanka
56 Sri Lanka سيريلانكا Шри-Ланка Angola Angola آنگولا Roménia
57 Roemenië رومانيا Румыния Cameroon Cameroun کامرون Burkina Faso
58 Burkina Faso بوركينا فاسو Буркина-Фасо Sri Lanka Sri Lanka سری لانکا Níger
59 niger النيجر Нигер Romania Roumanie رومانی Cazaquistão
60 Kazakstan كازاخستان Казахстан Burkina Faso Burkina Faso بورکینافاسو Países Baixos
61 Nederland هولندا Нидерланды Niger Niger نیجر Chile
62 Chili تشيلي Чили Kazakhstan Kazakhstan قزاقستان Malawi
63 Malawi مالاوي Малави Netherlands Pays-Bas هلند Equador
64 Ecuador الإكوادور Эквадор Chile Chili شیلی Guatemala
65 Guatemala غواتيمالا Гватемала Malawi Malawi مالاوی Mali
66 Mali مالي Мали Ecuador Équateur اکوادور Camboja
67 Kambodja كمبوديا Камбоджа Guatemala Guatemala گواتمالا Senegal
68 Senegal السنغال Сенегал Mali Mali مالزی Zâmbia
69 Zambië زامبيا Замбия Cambodia Cambodge کامبوج Zimbábue
70 Zimbabwe زيمبابوي Зимбабве Senegal Sénégal سنگال Chade
71 Chad تشاد Чад Zambia Zambie زامبیا Sudão do Sul
72 Suid-Soedan جنوب السودان южный Судан Zimbabwe Zimbabwe زیمبابوه Bélgica
73 België بلجيكا Бельгия Chad Tchad چاد Cuba
74 Kuba كوبا Куба South Sudan Soudan du sud سودان جنوبی Tunísia
75 Tunisië تونس Тунис Belgium la Belgique بلژیک Guiné
76 Guinee غينيا Гвинея Cuba Cuba کوبا Grécia
77 Griekeland اليونان Греция Tunisia Tunisie تونس Portugal
78 Portugal البرتغال Португалия Guinea Guinée گینه Ruanda
79 Rwanda رواندا Руанда Greece Grèce یونان República Checa
80 Tsjeggiese Republiek جمهورية التشيك Чешская Республика Portugal Portugal کشور پرتغال Somália
81 Somalië الصومال Сомали Rwanda Rwanda رواندا Haiti
82 Haiti هايتي Гаити Czech Republic République Tchèque جمهوری چک Benin
83 Benin بنين Бенин Somalia Somalie سومالی Burundi
84 Burundi بوروندي Бурунди Haiti Haïti هائیتی Bolívia
85 Bolivia بوليفيا Боливия Benin Bénin بنین Hungria
86 Hongarye اليونان Венгрия Burundi Burundi بوروندی Suécia
87 Swede السويد Швеция Bolivia Bolivie بولیوی Belarus
88 Wit-Rusland روسيا البيضاء Беларусь Hungary Hongrie مجارستان República Dominicana
89 Dominikaanse Republiek جمهورية الدومنيكان Доминиканская Республика Sweden Suède سوئد Azerbaijão
90 Azerbaijan أذربيجان Азербайджан Belarus Biélorussie بلاروس Honduras
91 Honduras هندوراس Гондурас Dominican Republic République Dominicaine جمهوری دومینیکن Áustria
92 Oostenryk النمسا Австрия Azerbaijan Azerbaïdjan آذربایجان Emirados Árabes Unidos
93 Verenigde Arabiese Emirate الإمارات العربية المتحدة Объединенные Арабские Эмираты Honduras Honduras هندوراس Israel
94 Israel إسرائيل Израиль Austria L'Autriche اتریش Suíça
95 Switserland سويسرا Швейцария United Arab Emirates Emirats Arabes Unis امارات متحده عربی Tajiquistão
96 Tadjikistan طاجيكستان Таджикистан Israel Israël اسرائيل Bulgária
97 Bulgarye بلغاريا Болгария Switzerland Suisse سوئیس Hong Kong (China)
98 Hong Kong (China) هونغ كونغ (الصين) Гонконг (Китай) Tajikistan Tadjikistan تاجیکستان Sérvia
99 Serwië صربيا Сербия Bulgaria Bulgarie بلغارستان Papua Nova Guiné
100 Papoea-Nieu-Guinee بابوا غينيا الجديدة Папуа - Новая Гвинея Hong Kong (China) Hong Kong (Chine) هنگ کنگ (چین) Paraguai
101 Paraguay باراغواي Парагвай Serbia Serbie صربستان Laos
102 Laos لاوس Лаос Papua New Guinea Papouasie Nouvelle Guinée پاپوآ گینه نو Jordânia
103 Jordan الأردن Иордания Paraguay Paraguay پاراگوئه El Salvador
104 El Salvador السلفادور Сальвадор Laos Laos لائوس Eritréia
105 Eritrea إريتريا Эритрея Jordan Jordan اردن Líbia
106 Libië ليبيا Ливия El Salvador Le Salvador السالوادور Ir
107 Togo ليذهب Идти Eritrea Érythrée اریتره Serra Leoa
108 Sierra Leone سيرا ليون Сьерра-Леоне Libya Libye لیبی Nicarágua
109 Nicaragua نيكاراغوا Никарагуа Togo Aller رفتن Quirguistão
110 Kyrgyzstan قرغيزستان Киргизия Sierra Leone Sierra Leone سیرا لئون Dinamarca
111 Denemarke الدنمارك Дания Nicaragua Nicaragua نیکاراگوئه Finlândia
112 Finland فنلندا Финляндия Kyrgyzstan Kirghizistan قرقیزستان Eslováquia
113 Slowakye سلوفاكيا Словакия Denmark Danemark دانمارک Cingapura
114 Singapoer سنغافورة Сингапур Finland Finlande فنلاند Turquemenistão
115 Turkmenistan تركمانستان Туркменистан Slovakia Slovaquie اسلواکی Noruega
116 Noorweë النرويج Норвегия Singapore Singapour سنگاپور Líbano
117 Libanon لبنان Ливан Turkmenistan Turkménistan ترکمنستان Costa Rica
118 Costa Rica كوستا ريكا Коста-Рика Norway Norvège نروژ República Centro-Africana
119 Sentraal-Afrikaanse Republiek جمهورية افريقيا الوسطى Центрально-Африканская Республика Lebanon Liban لبنان Irlanda
120 Ierland أيرلندا Ирландия Costa Rica Costa Rica کاستاریکا Geórgia
121 Georgia جورجيا Грузия Central African Republic République centrafricaine جمهوری آفریقای مرکزی Nova Zelândia
122 Nieu-Seeland نيوزيلاندا Новая Зеландия Ireland Irlande ایرلند República do Congo
123 Republiek van die Kongo جمهورية الكونغو Республика Конго Georgia Géorgie جورجیا Palestina
124 Palestina فلسطين Палестина New Zealand Nouvelle-Zélande نیوزیلند Libéria
125 Liberië ليبيريا Либерия Republic of the Congo République du Congo جمهوری کنگو Croácia
126 Kroasië كرواتيا Хорватия Palestine Palestine فلسطین Omã
127 Oman سلطنة عمان Оман Liberia Libéria لیبریا Bósnia e Herzegovina
128 Bosnië en Herzegovina البوسنة والهرسك Босния и Герцеговина Croatia Croatie کرواسی Porto Rico
129 Puerto Rico بورتوريكو Пуэрто-Рико Oman Oman عمان Kuwait
130 Kuwait الكويت Кувейт Bosnia and Herzegovina Bosnie Herzégovine بوسنی و هرزگوین Moldov
131 Moldov Moldov Moldov Puerto Rico Porto Rico پورتوریکو Mauritânia
132 Mauritanië موريتانيا Мавритания Kuwait Koweit کویت Panamá
133 Panama بناما Панама Moldov Moldov مولداوی Uruguai
134 Uruguay أوروغواي Уругвай Mauritania Mauritanie موریتانی Armênia
135 Armenië أرمينيا Армения Panama Panama پاناما Lituânia
136 Litaue ليتوانيا Литва Uruguay Uruguay اروگوئه Albânia
137 Albanië ألبانيا Албания Armenia Arménie ارمنستان Mongólia
138 Mongolië منغوليا Монголия Lithuania Lituanie لیتوانی Jamaica
139 Jamaica جامايكا Ямайка Albania Albanie آلبانی Namíbia
140 Namibië ناميبيا Намибия Mongolia Mongolie مغولستان Lesoto
141 Lesotho ليسوتو Лесото Jamaica Jamaïque جامائیکا Catar
142 Katar دولة قطر Катар Namibia Namibie نامیبیا Macedônia
143 Macedonië مقدونيا Македония Lesotho Lesotho لسوتو Eslovênia
144 Slowenië سلوفينيا Словения Qatar Qatar قطر Botswana
145 Botswana بوتسوانا Ботсвана Macedonia Macédoine مقدونیه Letônia
146 Letland لاتفيا Латвия Slovenia La Slovénie اسلوونی Gâmbia
147 Gambië غامبيا Гамбия Botswana Botswana بوتسوانا Kosovo
148 Kosovo كوسوفو Косово Latvia Lettonie لتونی Guiné-Bissau
149 Guinee-Bissau غينيا بيساو Гвинея-Бисау Gambia Gambie گامبیا Gabão
150 Gaboen الغابون Габон Kosovo Kosovo کوزوو Guiné Equatorial
151 Ekwatoriaal-Guinee غينيا الإستوائية Экваториальная Гвинея Guinea-Bissau Guinée-Bissau گینه بیسائو Trinidad e Tobago
152 Trinidad en Tobago ترينداد وتوباغو Тринидад и Тобаго Gabon Gabon گابن Estônia
153 Estland استونيا Эстония Equatorial Guinea Guinée Équatoriale گینه استوایی Maurícia
154 Mauritius موريشيوس Маврикий Trinidad and Tobago Trinité-et-Tobago ترینیداد و توباگو Suazilândia
155 Swaziland سوازيلاند Свазиленд Estonia Estonie استونی Bahrein
156 Bahrain البحرين Бахрейн Mauritius Maurice موریس Timor-Leste
157 Oos-Timor تيمور الشرقية Восточный Тимор Swaziland Swaziland سوازیلند Djibouti
158 Djiboeti جيبوتي Джибути Bahrain Bahreïn بحرین Chipre
159 Ciprus قبرص Кипр Timor-Leste Timor-Leste تیمور لست Fiji
160 Fidji فيجي Фиджи Djibouti Djibouti جیبوتی Reunião (França)
161 Reunion (Frankryk) ريونيون (فرنسا) Реюньон (Франция) Cyprus Chypre قبرس Guiana
162 Guyana غيانا Гайана Fiji Fidji فیجی Comores
163 Comoros جزر القمر Коморские острова Reunion (France) Réunion (France) رونیون (فرانسه) Butão
164 Bhoetan بوتان Бутан Guyana Guyane گایانا Montenegro
165 Montenegro الجبل الأسود Черногория Comoros Comores کومور Macau (China)
166 Macau (China) ماكاو (الصين) Макао (Китай) Bhutan Bhoutan بوتان Ilhas Salomão
167 Solomon Eilande جزر سليمان Соломоновы острова Montenegro Monténégro مونته نگرو Saara Ocidental
168 Wes-Sahara الصحراء الغربية Западная Сахара Macau (China) Macao (Chine) ماکائو (چین) Luxemburgo
169 Luxemburg لوكسمبورغ Люксембург Solomon Islands Les îles Salomon جزایر سلیمان Suriname
170 Suriname سورينام Суринам Western Sahara Sahara occidental صحرای غربی cabo Verde
171 Kaap Verde الرأس الأخضر Кабо-Верде Luxembourg Luxembourg لوکزامبورگ Malta
172 Malta مالطا Мальта Suriname Suriname سورینام Guadalupe (França)
173 Guadeloupe (Frankryk) جوادلوب (فرنسا) Гваделупа (Франция) Cape Verde Cap-Vert کیپ ورد Martinica (França)
174 Martinique (Frankryk) مارتينيك (فرنسا) Мартиника (Франция) Malta Malte مالت Brunei
175 Brunei بروناي Бруней Guadeloupe (France) Guadeloupe (France) گوادلوپ (فرانسه) Bahamas
176 Bahamas الباهاما Багамские о-ва Martinique (France) Martinique (France) مارتینیک (فرانسه) Islândia
177 Ysland أيسلندا Исландия Brunei Brunei برونئی Maldivas
178 Maldives جزر المالديف Мальдивы Bahamas Bahamas باهاما Belize
179 Belize بليز Белиз Iceland Islande ایسلند Barbados
180 Barbados بربادوس Барбадос Maldives Maldives مالدیو Polinésia Francesa (França)
181 Frans-Polynesië (Frankryk) بولينيزيا الفرنسية (فرنسا) Французская Полинезия (Франция) Belize Belize بلیز Vanuatu
182 Vanuatu فانواتو Вануату Barbados La Barbade باربادوس Nova Caledônia (França)
183 Nieu-Kaledonië (Frankryk) كاليدونيا الجديدة (فرنسا) Новая Каледония (Франция) French Polynesia (France) Polynésie française (France) پلینزی فرانسه (فرانسه) Guiana Francesa (França)
184 Frans-Guiana (Frankryk) غويانا الفرنسية (فرنسا) Французская Гвиана (Франция) Vanuatu Vanuatu وانواتو Mayotte (França)
185 Mayotte (Frankryk) مايوت (فرنسا) Майотта (Франция) New Caledonia (France) Nouvelle-Calédonie (France) کالدونیای جدید (فرانسه) Samoa
186 Samoa ساموا Самоа French Guiana (France) Guyane française (France) گویان فرانسه (فرانسه) São Tom e Príncipe
187 Sao Tom en Principe ساو توم وبرينسيبي Сан-Томе и Принсипи Mayotte (France) Mayotte (France) مایوت (فرانسه) Santa Lúcia
188 Saint Lucia القديسة لوسيا Санкт-Люсия Samoa Samoa ساموآ Guam (EUA)
189 Guam (VSA) غوام (الولايات المتحدة الأمريكية) Гуам (США) Sao Tom and Principe Sao Tom et Principe سائو تام و پرنسیپه Curaçao (Holanda)
190 Curacao (Nederland) كوراكاو (هولندا) Кюрасао (Нидерланды) Saint Lucia Sainte-Lucie سنت لوسیا São Vicente e Granadinas
191 Saint Vincent en die Grenadines سانت فنسنت وجزر غرينادين Святой Винсент и Гренадины Guam (USA) Guam (USA) گوام (ایاالت متحده امریکا) Kiribati
192 Kiribati كيريباس Кирибати Curacao (Netherlands) Curaçao (Pays-Bas) کوراسائو (هلند) Ilhas Virgens Americanas (EUA)
193 Verenigde State Virgin Islands (USA) جزر فيرجن الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) Виргинские острова Соединенных Штатов (США) Saint Vincent and the Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines سنت وینسنت و گرنادین Grenada
194 Grenada غرينادا Гренада Kiribati Kiribati کیریباتی Tonga
195 Tonga تونغا Тонга United States Virgin Islands (USA) Îles Vierges américaines (États-Unis) جزایر ویرجین ایالات متحده (ایالات متحده آمریکا) Aruba (Holanda)
196 Aruba (Nederland) أروبا (هولندا) Аруба (Нидерланды) Grenada Grenade گرانادا Estados Federados da Micronésia
197 Federale State van Mikronesië ولايات ميكرونيزيا الموحدة Федеративные Штаты Микронезии Tonga Tonga تونگا Jersey (Reino Unido)
198 Jersey (UK) جيرسي (المملكة المتحدة) Джерси (Великобритания) Aruba (Netherlands) Aruba (Pays-Bas) آروبا (هلند) Seychelles
199 Seychelle سيشيل Сейшельские острова Federated States of Micronesia États fédérés de Micronésie ایالت فدرال میکرونزی Antígua e Barbuda
200 Antigua en Barbuda أنتيغوا وبربودا Антигуа и Барбуда Jersey (UK) Jersey (Royaume-Uni) جرسی (انگلستان) Ilha de Man (Reino Unido)
201 Isle of Man (UK) جزيرة مان (المملكة المتحدة) Остров Мэн (Великобритания) Seychelles les Seychelles سیشل Andorra
202 Andorra أندورا андорра Antigua and Barbuda Antigua-et-Barbuda آنتیگوا و باربودا Dominica
203 Dominica دومينيكا Доминика Isle of Man (UK) Isle of Man (Royaume-Uni) جزیره من (انگلستان) Bermudas (Reino Unido)
204 Bermuda (UK) برمودا (المملكة المتحدة) Бермудские острова (Великобритания) Andorra Andorre آندورا Guernsey (Reino Unido)
205 Guernsey (UK) غيرنسي (المملكة المتحدة) Гернси (Великобритания) Dominica Dominique دومینیکا Gronelândia (Dinamarca)
206 Groenland (Denemarke) غرينلاند (الدنمارك) Гренландия (Дания) Bermuda (UK) Bermudes (Royaume-Uni) برمودا (بریتانیا) Ilhas Marshall
207 Marshall Eilande جزر مارشال Маршалловы острова Guernsey (UK) Guernesey (Royaume-Uni) گورنسی (انگلستان) Samoa Americana (EUA)
208 Amerikaanse Samoa (VSA) ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) Американское Самоа (США) Greenland (Denmark) Groenland (Danemark) گرینلند (دانمارک) Ilhas Cayman (Reino Unido)
209 Kaaimanseilande (Verenigde Koninkryk) جزر كايمان (المملكة المتحدة) Каймановы острова (Великобритания) Marshall Islands Iles Marshall جزایر مارشال São Cristóvão e Nevis
210 Saint Kitts en Nevis سانت كيتس ونيفيس Сент-Китс и Невис American Samoa (USA) Samoa américaines (USA) ساموآ آمریکا (ایالات متحده آمریکا) Ilhas Marianas do Norte (EUA)
211 Noordelike Mariana Eilande (VSA) جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية) Северные Марианские острова (США) Cayman Islands (UK) Îles Caïmans (Royaume-Uni) جزایر کیمن (انگلستان) Ilhas Faroé (Dinamarca)
212 Faroëreilande (Denemarke) جزر فارو (الدانمرك) Фарерские острова (Дания) Saint Kitts and Nevis Saint-Christophe-et-Niévès سنت کیتس و نویس Sint Maarten (Holanda)
213 Sint Maarten (Nederland) سانت مارتن (هولندا) Синт-Маартен (Нидерланды) Northern Mariana Islands (USA) Îles Mariannes du Nord (USA) جزایر ماریانای شمالی (ایالات متحده آمریکا) São Martinho (França)
214 Saint Martin (Frankryk) سانت مارتن (فرنسا) Сен-Мартен (Франция) Faroe Islands (Denmark) Îles Féroé (Danemark) جزایر فارو (دانمارک) Liechtenstein
215 Liechtenstein ليختنشتاين Лихтенштейн Sint Maarten (Netherlands) Sint Maarten (Pays-Bas) سینت مارتن (هلند) Mônaco
216 Monaco موناكو Монако Saint Martin (France) Saint Martin (France) سنت مارتین (فرانسه) São Marinho
217 San Marino سان مارينو Сан-Марино Liechtenstein Liechtenstein لیختن اشتاین Ilhas Turks e Caicos (Reino Unido)
218 Turks en Caicos Eilande (UK) جزر تركس وكايكوس (المملكة المتحدة) Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) Monaco Monaco موناکو Gibraltar (Reino Unido)
219 Gibraltar (UK) جبل طارق (المملكة المتحدة) Гибралтар (Великобритания) San Marino Saint Marin سان مارینو Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido)
220 Britse Maagde-eilande (VK) جزر فيرجن البريطانية (المملكة المتحدة) Британские Виргинские острова (Великобритания) Turks and Caicos Islands (UK) Îles Turques et Caïques (Royaume-Uni) جزایر ترکس و کایکوس (بریتانیا) Ilhas Aland (Finlândia)
220 Aland Eilande (Finland) جزر ألاند (فنلندا) Аландские острова (Финляндия) Gibraltar (UK) Gibraltar (Royaume-Uni) جبل الطارق (انگلستان) Países Baixos do Caribe (Países Baixos)
221 Karibiese Nederland (Nederland) كاريبان نيثرلاندس (هولندا) Карибские острова Нидерланды (Нидерланды) British Virgin Islands (UK) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) جزایر ویرجین بریتانیا (انگلستان) Palau
222 Palau بالاو Palau Aland Islands (Finland) Aland Islands (Finlande) جزایر آلند (فنلاند) Ilhas Cook (NZ)
223 Cook Eilande (NZ) جزر كوك (نز) Острова Кука (NZ) Caribbean Netherlands (Netherlands) Caraïbes Pays-Bas (Pays-Bas) کارائیب هلند (هلند) Anguilla (Reino Unido)
224 Anguilla (UK) أنغيلا (المملكة المتحدة) Ангилья (Великобритания) Palau Palau پالائو Wallis e Futuna (França)
225 Wallis en Futuna (Frankryk) واليس وفوتونا (فرنسا) Уоллис и Футуна (Франция) Cook Islands (NZ) Îles Cook (NZ) جزایر کوک (نیوزیلند) Tuvalu
226 Tuvalu توفالو Тувалу Anguilla (UK) Anguilla (Royaume-Uni) آنگویلا (انگلستان) Nauru
227 Nauru ناورو Науру Wallis and Futuna (France) Wallis et Futuna (France) واليس و فوتونا (فرانسه) São Bartolomeu (França)
228 Saint Barthelemy (Frankryk) سانت بارتيليمي (فرنسا) Сен-Бартельми (Франция) Tuvalu Tuvalu تووالو São Pedro e Miquelon (França)
229 Saint Pierre en Miquelon (Frankryk) سانت بيير وميكلون (فرنسا) Сен-Пьер и Микелон (Франция) Nauru Nauru نائورو Montserrat (Reino Unido)
230 Montserrat (UK) مونتسيرات (المملكة المتحدة) Монтсеррат (Великобритания) Saint Barthelemy (France) Saint-Barthélemy (France) سنت بارتلمی (فرانسه) Santa Helena, Ascensão e Tristan da Cunha (Reino Unido)
231 Sint Helena, Hemelvaart en Tristan da Cunha (VK) سانت هيلينا، أسينسيون وتريستان دا كونها (المملكة المتحدة) Святой Елены, Вознесения и Тристана-да-Кунья (Великобритания) Saint Pierre and Miquelon (France) Saint Pierre et Miquelon (France) سنت پیر و میکلون (فرانسه) Svalbard e Jan Mayen (Noruega)
232 Svalbard en Jan Mayen (Noorweë) سفالبارد وجان ماين (النرويج) Свальбард и Ян-Майен (Норвегия) Montserrat (UK) Montserrat (Royaume-Uni) مونتسرات (انگلستان) Ilhas Falkland (Reino Unido)
233 Falkland Eilande (UK) جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) Фолклендские острова (Великобритания) Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) سنت هلن، ارتداد و تریستان دا کونه (انگلستان) Ilha de Norfolk (Austrália)
234 Norfolk Island (Australië) جزيرة نورفولك (أستراليا) Остров Норфолк (Австралия) Svalbard and Jan Mayen (Norway) Svalbard et Jan Mayen (Norvège) اسوالبارد و جان ماین (نروژ) Ilha de Natal (Austrália)
235 Kersfees-eiland (Australië) جزيرة كريسماس (أستراليا) Остров Рождества (Австралия) Falkland Islands (UK) Îles Falkland (Royaume-Uni) جزایر فالکلند (انگلستان) Niue (NZ)
236 Niue (NZ) نيوي (نز) Ниуэ (NZ) Norfolk Island (Australia) Norfolk Island (Australie) جزیره نورفولک (استرالیا) Tokelau (NZ)
237 Tokelau (NZ) توكيلاو (نز) Токелау (NZ) Christmas Island (Australia) Île de Noël (Australie) جزیره کریسمس (استرالیا) Cidade do Vaticano
238 Vatikaanstad مدينة الفاتيكان Ватикан Niue (NZ) Niue (NZ) نیو (نیوزیلند) Ilhas Cocos (Keeling) (Austrália)
239 Cocos (Keeling) Eilande (Australië) جزر كوكوس (كيلينغ) (أستراليا) Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) Tokelau (NZ) Tokelau (NZ) توکلو (نیوزیلند) Ilhas Pitcairn (Reino Unido)
240 Pitcairn Islands (UK) جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) Острова Питкэрн (Великобритания) Vatican City Cité du Vatican شهر واتیکان
241 Cocos (Keeling) Islands (Australia) Îles Cocos (Keeling) (Australie) جزایر کوکوس (کیلینگ) (استرالیا)
242 Pitcairn Islands (UK) Pitcairn Islands (UK) جزایر پیتکرن (انگلستان)
خدمات مشاوره تولید
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam74
Toplam Ziyaret438058
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.38257.4121
Euro8.95728.9931
Site Haritası